Termen en voorwaarden

Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden waaronder u de goederen aanschaft bij ZAKS, gevestigd in Longhua, Shenzhen, 518110, China.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website! ZAKS.nl en zijn partners verstrekken hun producten en diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt of hier winkelt, moet u deze algemene voorwaarden accepteren. Lees ze aandachtig door.

Opmerking: het abonnement op de nieuwsbrief op de registratiepagina is standaard aangevinkt.

Privacybeleid

Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze werkwijzen volledig te begrijpen.

Elektronische communicatie

Wanneer u ZAKS.nl bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

auteursrecht

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, artikelen, afbeeldingen, logo’s, banners, foto’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software, is het eigendom van ZAKS.nl of zijn inhoudleveranciers. en beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van ZAKS.nl, met auteursrechtauteursrechten voor deze verzameling door ZAKS.nl en beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Handelsmerken

ZAKS.nl handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst die niet ZAKS.nl is, zonder uitdrukkelijke toestemming, op een manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt, of op een manier die ZAKS in diskrediet brengt of in diskrediet brengt .com. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van ZAKS.nl of haar dochterondernemingen die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met, of gesponsord worden door ZAKS.nl of haar dochterondernemingen.

Licentie en sitetoegang

ZAKS.nl verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet om te downloaden (anders dan paginacache) of om het te wijzigen, of een deel ervan, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZAKS.nl. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan, enige verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen, eventueel afgeleid gebruik van deze site of de inhoud daarvan, en het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor de voordeel van een andere handelaar, of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZAKS.nl U mag framingtechnieken niet omlijsten, uitsnijden of gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-opmaak of vorm) van ZAKS.nl en onze medewerkers in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag geen metatags of andere “tekst” gebruiken die de naam of handelsmerken van ZAKS.nl gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CameFA.com. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die is verleend door ZAKS.nl. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van ZAKS.nl te maken, zolang de link ZAKS.nl, haar partners of hun producten of services niet in een valse, misleidende, geringschattende manier beschrijft. , of anderszins aanstootgevende zaken. U mag geen ZAKS.nl-logo of een ander grafisch of handelsmerk gebruiken als onderdeel van de koppeling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw lidmaatschapsaccount

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u onder 18 bent, mag u onze website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd. ZAKS.nl en haar partners behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of om naar eigen goeddunken bestellingen te annuleren.

Recensies, opmerkingen, e-mails en andere inhoud

Bezoekers mogen beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud plaatsen en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is, of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend zijn en niet bestaan ​​uit of bevatten softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële werving, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam”. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. ZAKS.nl behoudt zich het recht voor (maar niet de plicht) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar bekijkt geplaatste inhoud niet regelmatig.

Als u inhoud post of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u ZAKS.nl en zijn medewerkers een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentiegerecht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren , vertalen, afgeleide werken maken van, verspreiden en weergeven van dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media. U verleent ZAKS.nl en haar medewerkers en sublicenties het recht om de naam die u in verband met dergelijke inhoud verzendt, te gebruiken als zij dat willen. U verklaart en garandeert dat u de rechten op de inhoud die u plaatst, bezit of anderszins controleert, dat de inhoud juist is, dat het gebruik van de inhoud die u aanlevert, niet in strijd is met dit beleid en geen letsel voor een persoon of entiteit veroorzaakt, en dat u ZAKS.nl of haar medewerkers zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u aanlevert. ZAKS.nl heeft het recht maar is niet verplicht om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. ZAKS.nl neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud die door u of een derde partij wordt geplaatst.

Risico op verlies

Alle items gekocht bij ZAKS.nl zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendomstitel voor dergelijke artikelen aan u wordt overgedragen bij onze levering aan de vervoerder.

Beide partijen zijn het erover eens dat, na verzending van de bestelling, transport uitsluitend de verantwoordelijkheid is van het externe logistieke bedrijf. Tijdens deze fase is het volledige eigendom van het product (de producten) eigendom van de koper; alle bijbehorende aansprakelijkheid en risico’s tijdens het transport zijn voor rekening van de koper.

Productomschrijvingen

ZAKS.nl en zijn partners proberen zo accuraat mogelijk te zijn met de productbeschrijvingen. ZAKS.nl garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een product aangeboden door ZAKS.nl zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om contact met ons op te nemen om de situatie te bespreken en de beste uitkomst te bepalen.

Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Deze site wordt geleverd door ZAKS.nl op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. ZAKS.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze site op uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijst ZAKS.nl alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. ZAKS.nl garandeert niet dat deze site, zijn servers of e-mail verzonden vanaf ZAKS.nl vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ZAKS.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Bepaalde staatswetten staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u mogelijk aanvullende rechten.

Toepasselijk recht

Door een bezoek te brengen aan ZAKS.nl gaat u ermee akkoord dat de bijbehorende wetten, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen van welke aard dan ook die tussen u en ZAKS.nl of haar medewerkers kunnen ontstaan, zullen regelen.

geschillen

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan ZAKS.nl of met producten die u via ZAKS.nl koopt, moet worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage in het betreffende rechtsgebied, behalve dat, voor zover u op enige manier CevaFA hebt geschonden of dreigt te schenden .com intellectuele eigendomsrechten, ZAKS.nl kan een rechtsvordering of andere passende hulp zoeken in een staat, federale of nationale rechtbank in het relevante rechtsgebied en u stemt in met exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. Arbitrage op grond van deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden voor het betreffende rechtsgebied. De uitspraak van de arbiters is bindend en kan als een vonnis in een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. In de ruimste mate toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij die onder deze Overeenkomst valt betrokken is, ongeacht of dit het geval is via arbitrale arbitrageprocedures of anderszins.

Sitebeleid, wijziging en scheidbaarheid

Lees aandachtig ons andere beleid, zoals ons beleid voor verzending en retourneren, dat op deze site wordt gepubliceerd. Dit beleid bepaalt ook uw bezoek aan ZAKS.nl. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

vragen:

Vragen over onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door op de koppeling “Contact” in de voettekst te klikken. Of u kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via het ticketsysteem.